ul. Pomorska 11, 84-230 Rumia 58 679 50 05 lub 695 210 055 holmed@holmed.com.pl

Refundacja NFZ

Jak zrealizować zapotrzebowanie na środki pomocnicze i materiały ortopedyczne

Krok 1. Udaj się do osoby uprawnionej do wystawienia zlecenia (lekarz POZ lub lekarz specjalista)

Po zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne należy zgłosić się do osoby uprawnionej, o której mowa w art. 2 pkt 14 ustawy o refundacji, na zasadach określonych w tej ustawie.

Pacjentom przysługuje refundacja różnych wyrobów medycznych. Są to np. różnego rodzaju protezy, aparaty i ortezy ortopedyczne, wózki inwalidzkie, laski i kule, balkoniki, obuwie ortopedyczne, zestawy infuzyjne do osobistych pomp insulinowych pieluchomajtki, cewniki czy sprzęt stomijny (pełny wykaz refundowanych wyrobów medycznych określa załącznik do rozporządzenia).

Wykaz refundowanych wyrobów medycznych.

WAŻNE: Zlecenie ważne jest bezterminowo z wyjątkiem zaopatrzenia comiesięcznego. Zlecenie na zaopatrzenie comiesięczne może być wystawione na okres nie dłuższy niż trzy kolejne miesiące i może zostać zrealizowane wyłącznie w miesiącach, na które zostało wystawione, z wyłączeniem miesięcy, które upłynęły.

Wzór zlecenia.

Krok 2. Potwierdź zlecenie.

Otrzymane zlecenie potwierdź w swoim oddziale NFZ. Przed wysłaniem sprawdź co następuje:

I. Czy jest CZYTELNA PIECZĄTKA NAGŁÓWKOWA: ZOZ, Gabinetu, NZOZ itp.
II. Czy jest CZYTELNA DATA WYSTAWIENIA ZLECENIA: zlecenie na dany miesiąc/miesiące ważne jest do końca miesiąca, na który zostało wystawione, z wyłączeniem miesięcy które upłynęły
III. Czy jest CZYTELNA PIECZĄTKA IMIENNA I PODPIS LEKARZA
IV. Czy jest wpisany kod środka pomocniczego oraz określenie wyrobu medycznego wraz z pisemnym uzasadnieniem (np. według klasyfikacji ICD-10)

Dane kontaktowe oddziałów wojewódzkich NFZ

Zlecenie na wyroby medyczne musi zostać potwierdzone do refundacji przez oddział NFZ, na terenie którego ubezpieczony jest zarejestrowany. Zlecenie może być potwierdzone osobiście przez pacjenta, inną osobę w jego imieniu lub drogą pocztową (zlecenie przysyłane pocztą będzie odsyłane na adres pacjenta). Do potwierdzenia zlecenia przez NFZ wymagany jest dowód osobisty osoby odbierającej potwierdzone zlecenie.

Krok 3. Odbierz wyrób medyczny

Odbiór środków pomocniczych (comiesięczne jak pieluchy ,cewniki, worki itp.)

Potwierdzone  zlecenie wraz z wystawioną kartą przez NFZ prześlij na nasz adres pocztą lub zgłoś się osobiście na adres Holmed Sp. z o.o., ul. Pomorska 11, 84-230 Rumia (nie obowiązuje w tym wypadku rejonizacja).

W przypadku materiałów ortopedycznych potwierdzane jest tylko zlecenie przez oddział NFZ (nie jest wystawiana dodatkowa karta). Dotyczy to wózków inwalidzkich, balkoników, kul inwalidzkich, materacy przeciwodleżynowych, stabilizatorów itp.

Pacjenci mają prawo wyboru wyrobu medycznego spośród zróżnicowanej oferty. Produkty o tych samych funkcjach mogą różnić się ceną i jakością. Jeżeli cena wybranego przez pacjenta wyrobu medycznego jest wyższa niż cena określona limitem, pacjent dopłaca różnicę pomiędzy ceną brutto, a kwotą refundacji.

W przypadku pytań lub wątpliwości zadzwoń do nas lub wyślij email:

tel: 58 679 50 05 lub 695 210 055

email: holmed@holmed.com.pl